Çankırı İl Koordinatörlüğü

IPARD DANIŞMANLARI ÇALIŞMA TOPLANTISI


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 19-20 Haziran’da “IPARD Danışmanları Çalışma Toplantısı” gerçekleştirildi.

Ankara’da düzenlenen toplantıda, IPARD 2 Programı uygulama döneminde proje başvuru, sözleşme, yerinde kontrol ve tahakkuk süreçlerinde karşılaşılan sorun ve aksaklıklar ile hazırlıkları devam eden IPARD 3 Programı dönemine ilişkin yenilikler masaya yatırılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, TKDK Başkan Vekili Serkan Doğan, TKDK yetkilileri, proje danışmanlığı derneklerinin yöneticileri ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen IPARD Proje Danışmanları Hizmet Yeterlilik Belgesi sahibi firmaların temsilcileri katıldı.

Bugüne kadar 20 binden fazla proje başvurusunun hibeyle desteklendiği ve 90 binden fazla vatandaşa yeni istihdam kapıları açılan IPARD Programı’yla, kırsalda ekonomik uğraşların çeşitlendirilerek AB standartlarında tesislerin yaygınlaştırılması ve çalışma çağındaki aktif nüfusun şehirlere göç etmesinin önlenmesi amaçlanıyor.

Cimer