Çankırı İl Koordinatörlüğü

DENETÇİ VE UZMAN PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN BAŞVURU SONUÇLARI VE ERTELEME DUYURUSU


Yazılı aşaması 04.02.2023 tarihinde yapılacak olan Denetçi ve Uzman Personel Seçme Sınavının “Uzman” sınavı oturumu ileri bir tarihe ertelenmiştir. Uzman personel seçme sınavının yapılacağı tarih, ön başvuru süreci ve diğer hususlar Kurum web sitesinden duyurulacaktır.

Denetçi personel seçme sınavı, ilanda ve 25.12.2022 tarihli duyuruda belirlenen takvime göre gerçekleştirilecek olup denetçi pozisyonu için ADN01, ADN02 ve ADN03 kodlarından başvuran adaylar arasından ön başvuru şartlarını taşıyan ve KPSS puanlarına göre yapılan sıralamaya giren aday listesi ekte yer almaktadır. (Ek- Aday Listesi)

Sıralamaya giren adayların 250 TL sınav ücretini, sınav uygulayıcısı kurum olan GaziÖDM’nin web sitesi (https://gaziodm.gazi.edu.tr/) üzerinden yatırmaları ve aşağıda yer alan başvuru belgelerini Kurum elektronik başvuru sistemine (https://tkdk.gov.tr/OnlineSinav/) 12.01.2023 – 18.01.2023 tarihleri arasında yüklemeleri gerekmektedir. Fiziksel evrak teslimi yapılmayacaktır.

Başvuru Belgeleri:

  • İmzalı aday başvuru formu.
  • İlan tarihi ve sonrasında e-devlet kapısından alınan adli sicil kaydı bulunmadığına dair barkodlu belge.
  • Erkek adaylar için, ilan tarihi ve sonrasında e-devlet kapısından alınan askerlikle ilişiği olmadığına dair barkodlu belge.
  • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Ön ve arka yüz taranmış).
  • İlanda denetçi pozisyonları için belirtilen sertifika belgeleri ve/veya tecrübe gösterir çalışma belgeleri.
  • GAZİÖDM hesaplarına 250 TL sınav ücretinin yatırıldığına dair belge.

Aday başvuru formları elektronik başvuru sistemi / başvurularım  (https://tkdk.gov.tr/OnlineSinav/Basvurularim/Index) sayfasından PDF formatında indirilerek çıktısı alınacak, aday tarafından imzalı şekilde taranarak sisteme yüklenecektir.

Sınav ücretini yatıran ancak talep edilen belgeleri sunmayan, sınava girmeyen ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir.

Belge yükleme işlemleri 18.01.2023 Çarşamba günü saat 18.00’da sona erecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan nihai aday listesi 25.01.2023 Çarşamba günü Kurum web sitesinde yayımlanacaktır.

İlanen duyurulur.

 


Cimer