Çankırı İl Koordinatörlüğü

Gelenekten Geleceğe Bir İş Modeli Kooperatifçiliğin İstihdamdaki Yeri ve Önemi” Panel ve Çalıştayı Gerçekleştirildi


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çankırı İl Koordinatörlüğü, Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Merkezi ve ÇAKÜ Kooperatifçilik Topluluğu ve paydaşlığında “Gelenekten Geleceğe Bir İş Modeli: Kooperatifçiliğin İstihdamdaki Yeri ve Önemi” panel ve çalıştayı düzenlendi.

20 Aralık 2022 Salı günü ÇAKÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele, ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, TKDK Çankırı İl Koordinatörü Emre Akbıyık, ÇAKÜ Akademik Birimler Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran, Kooperatif başkanları, üyeler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınmanın sağlanmasında önemli aktörlerden biri sayılan kooperatifler işleyişlerini; toplumsal sorumluluk, katılımcılık, özerklik, demokratik ve yerinden yönetim gibi prensipler doğrultusunda yürütmektedirler.

Kooperatifler yerinden yönetim anlayışına referansla yerel aktörler ile birlikte uyumlu bir şekilde çalışabilme potansiyeline sahiptirler.

Bu potansiyelin ışığında sivil toplum bilincinin gelişmesi, toplumsal katma değer ve ortak iş geliştirme kültürünün oluşması, yerel ekonominin güçlenmesi, sermayenin tabana yayılması, ekonomik sosyal ve yerel kalkınmada üstlendikleri rol itibariyle kooperatifler önemli bir noktadadır.

Bu doğrultuda kooperatifçilik ve kooperatifler hakkında farkındalık yaratmak, akademi ve kamu arasındaki ilişkileri geliştirmek, politika üretim süreçlerinde üniversite ve kamu kurumlarının daha etkin rol almasını sağlamak, üniversite öğrencilerine alternatif bir istihdam alanı olarak kooperatifçiliğin özünü vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen panel ve çalıştay yoğun ilgi gördü.

Moderatörlüğünü ÇAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Coşkun Polat’ın yaptığı panelde; Kastamonu Köy-Koop Başkanı Erol Akar, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Temsilcisi Uzman Hakan Tunçağıl, Orta Tarım ve Hayvancılık KooperatifiDenetim Kurulu Üyesi  Dr. Yücel Tekin, Çankırı Tarım İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ve TKDK Çankırı İl Koordinatörü Emre Akbıyık Türkiye’de kooperatifçiliğin mevcut durumu, sorunları, kooperatifçiliğin istihdamdaki yeri ve kooperatiflere yönelik devlet destekleri hakkında katılımcılara bilgiler verdiler.

Panel sonunda ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş tarafından panelistlere katılımlarından dolayı teşekkür belgesi takdimi yapıldı.

Panelin ardından, etkinliğin ikinci bölümünde “Çalıştay” gerçekleştirilerek sonuç bildirgesi oluşturuldu.
Cimer