Çankırı İl Koordinatörlüğü

LEADER YAKLAŞIMI TEDBİRİ İÇİN GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ YAYIMLANMIŞTIR


Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 05.10.2022 tarihinde onaylanan IPARD II prosedür değişiklikleri ile birlikte, LEADER Yaklaşımı tedbirinde daha önceden destek sözleşmesinin 5 numaralı eki olan “Görünürlük Rehberi”, destek sözleşmesi eklerinden çıkarılmış ve Kurumumuz internet sayfasında yayımlanacak ve tarafları bağlayıcı hükümde olacak bir rehber şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca, Görünürlük Rehberi içeriğinde de değişiklikler yapılmıştır.

“LEADER Yaklaşımı Tedbiri İçin Görünürlük Rehberi” “tkdk.gov.tr” adresinde yayımlanmıştır.

Yerel Eylem Gruplarının, Yerel Kalkınma Stratejileri kapsamında 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle uygulayacakları faaliyetlerde (eğitim, çalıştay, aktivite, tanıtım, küçük proje vb.) yayımlanan “LEADER Yaklaşımı Tedbiri İçin Görünürlük Rehberinde” yer alan yükümlülükler doğrultusunda görünürlük şartlarını sağlamaları zorunludur.

Ancak, daha önceden alımı yapılmış olsa dahi IPARD programı kapsamında desteklenen YEG’e ait araç, YEG ofisine ait demirbaşlar ve YKS kapsamında oluşturulan ve desteklenen internet siteleri (YEG'lerin resmi internet siteleri, yerel ürünlerin - kırsal turizmin tanıtımına yönelik internet siteleri, vb.) için yayımlanan rehberde yer alan görünürlük şartları en kısa sürede sağlanmalıdır. Bu harcamalara ait görünürlük şartı kontrolleri  15 Ocak 2023 tarihine kadar sunulacak 2022-4 çeyreğine ait harcamaları içeren Ödeme Talep Paketinin kontrolü esnasında yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Cimer