Çankırı İl Koordinatörlüğü

LEADER YAKLAŞIMI TEDBİRİNDE BÜTÇELERİN KULLANIMI HAKKINDA


Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 05.10.2022 tarihinde onaylanan IPARD II prosedür değişiklikleri ile birlikte, LEADER Yaklaşımı tedbirinde bütçelerin kullanımı konusunda değişiklikler yapılmıştır.

Onaylanan değişiklik sonucu; Yerel Eylem Grupları sözleşmenin imzalanmasını müteakip üçüncü taksit döneminden başlamak üzere her taksit döneminde en az tekrarlanan harcama tutarı kadar küçük projeler ve animasyon-kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, Kurumumuzla hâlihazırda destek sözleşmesi imzalamış Yerel Eylem Gruplarının sözleşme tarihinin 2020 yılı olması ve değişikliğin onaylanma tarihinin 05.10.2022 olması nedeniyle 2022-4 çeyreğinden (Ekim-Kasım-Aralık 2022 dönemi) itibaren uygulanacaktır. 15 Ocak 2023 tarihine kadar sunulacak 2022-4 çeyreğine ait harcamaları içeren Ödeme Talep Paketlerinde bu kapsamda kontroller gerçekleştirilecektir.

Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda; ilgili ödeme talep paketinde tahakkuk eden toplam tekrarlanan harcamalar tutarının, küçük projeler ve animasyon-kapasite geliştirme faaliyetleri için tahakkuk eden toplam harcama tutarını aşan kısmı, ödeme talebi kontrolleri sırasında uygun olmayan harcama olarak kabul edilecektir. Bu durumda, Yerel Eylem Grubuna sebepleri ile birlikte kesinti hakkında bilgi verilecektir.

Yerel Eylem Gruplarının, 2022-4 dönemi ile birlikte uygulanacak kontroller nedeniyle ödeme taleplerinde kesinti ile karşılaşmamaları adına, bütçe kullanımı konusunda prosedürler çerçevesinde gerekli hassasiyeti göstermesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda 7. Çağrı İlanı kapsamında Kurumumuzla hâlihazırda destek sözleşmesi imzalamış Yerel Eylem Gruplarına gerekli bilgilendirmeler ve destek sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler için zeyilname davetleri ilgili İl Koordinatörlüklerince yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.


Cimer