Çankırı İl Koordinatörlüğü

IPARD II YARARLANICILARINA YAPILACAK AVANS ÖDEMESİ HAKKINDA DUYURU


Bilindiği üzere yatırım tedbirleri kapsamında 2020 yılı ikinci yarısından itibaren yararlanıcılarımızın Sözleşme imzaladıkları yatırımların hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla avans ödemesi uygulamasına geçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Komisyonu arasında imzalanan Sektörel Anlaşmaya dayanılarak başlangıçta sözleşmede yer alan kamu katkısının %10’una kadar gerçekleştirilen avans ödemesi ilgili anlaşmada yapılan revizyon ile kamu katkısının azami %50’si olacak şekilde devam etmektedir.

Avans ödemesinin en önemli amacı yararlanıcılara finansal destek sağlayarak yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri ve ilerletmeleri için uygun koşullar sağlamaktır. Bu amaçla avans ödemesine ilişkin koşulların iyileştirilmesine yönelik Yetkili Otoritelerle yapılan görüşmeler sonuçlanmış olup avans ödemesine ilişkin güncellenen koşullar ÖTP Hazırlama Rehberinde belirtilmiştir.  

Ayrıca avans talebi ile birlikte sunulması gereken Banka Teminat Mektubuna alternatif olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen Kesin Kefalet Senetleri de Kurumumuz tarafından kabul edilmeye başlanmıştır.

Kesin Teminat Mektubunda aranan şartlar Kesin Kefalet Senetleri için de geçerli olup Kesin Kefalet Senedi örneğine buradan ulaşılabilir.

Avans ödemesine ilişkin yenilenmiş koşullar ve Kesin Kefalet Senetlerinin kullanım koşullarına ilişkin bilgi edinilmesi amacıyla ilgili ÖTP Hazırlama Rehberlerinin incelenmesi hususu;

Kamuoyuna duyurulur.

 

Cimer