Çankırı İl Koordinatörlüğü

Uygun Harcamalar Listesinin Güncellenmesi Hakkında


IPARD II 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 302 tedbirinde “302-1 Bitkisel Üretim, 302-2 Arıcılık, 302-3 Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler, 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon ile 302-6 Makine Parkları” sektörlerinde Uygun Harcama Listeleri 25.05.2020 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Güncellenen uygun harcama listelerine https://www.tkdk.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.

    Cimer