Çankırı İl Koordinatörlüğü

27.06.2019 - 6. Çağrı Duyuru Metni


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD II Programı kapsamında 6. Başvuru Çağrı İlanına 08 Mayıs 2019’da çıkmıştır. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin katımları ile gerçekleştirilen bir dizi etkinlik ile duyurulan çağrı ilanının bütçesi 60 Milyon Avrodur. IPARD II Programı 6. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “302-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri desteklenmektedir. Bu tedbir kamında birçok ilde % 55 olan hibe oranı Çankırı için % 65’dir.

Söz konusu tedbir kapsamında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi,  arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkârlık ve katma değerli ürünler,  kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji sektörleri desteklenmektedir.

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi sektörü kapsamında başvuru sahipleri ‘Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı’, ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’, ‘Mantar ve Misel’, ‘Fide ve Fidan’  yetiştiriciliği ile ilgili başvuru yapabilirler. Kurumumuzun web sitesinde yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler referans listesinde bulunan 73 ürün proje konusu edilebilir.  Bu projeler ile bir taraftan çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini yürütürken kullandığı kültivatör, ekim makinesi, pulluk, römork gibi makine ekipmanlarının modernizasyonuna olanak sağlarken, diğer yandan ilimizde önemli miktarda üretilen arpa, buğday gibi geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra çiftçilerimizin gelir kalemlerini çeşitlendirebilecekleri birçok ürünü yetiştirme fırsatı verilmektedir.

İlimizde ağırlıklı olarak aspir ve karabuğday yetiştiriciliğine yönelik projeler gelmektedir.  listede ekonomik olarak pazar imkanı bulunan maydanoz, çörek otu, kimyon, nane gibi pek çok bitki de destek kapsamında yer almaktadır. Bu ürünlerin işlenmesi, depolanması, pazarlanmasına dönük inşaat unsurları dahil harcamaların proje içerisine eklenebilir.

İlgili başlıkta fide ve fidan üretimi ile süs bitkileri yetiştiriciliği amaçlı 10 dekara kadar sera kurulumu da desteklenmektedir. Ayrıca ilimizde bir adet uygulaması devam eden mantar üretimi de yine desteklenen alt sektörler arasındadır.

Ayrılan fon miktarı ve gelmesi muhtemel hibe talebi göz önüne alındığında ilgili sektörlerde hibe desteği kararı alınması aşamasında sıralama kriterlerinin devreye girmesi kaçınılmazdır. Bu aşamada hibe programından faydalanmak isteyenlerin sıralama kriterlerini gözden geçirmelerinde yarar bulunmaktadır. Hibe desteğine başvuran vatandaşlarımızın genç olması, kadın olması başvuru yapılan ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya en az 3 yıllık iş deneyimine sahip olması sıralama kriterleri arasında puanını yükselten ana konulardır. Bu anlamda Halk Eğitim Merkezlerince düzenlenecek kurslara katılıp sertifika temin edebilirler.

Başvurular için online başvuru sistemi 8 Temmuz 2019’da başlayacak olup yine aynı tarihten itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerine proje dosyaları teslim edilebilecektir. Online Proje Başvuru Sistemi 20.08.2019 saat 21:00’da kapatılacak olup başvurular 23.08.2019, saat 18:00’e kadar fiziki olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyecektir.
 
Üreticilerimizin/yatırımcılarımızın bilgilendirilmesi için tüm ilçelerimizde tanıtım faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ayrıca hibe desteğinden yararlanmak isteyenler ayrıntılı bilgiye İl Koordinatörlüğümüze gelerek veya 444 8535 numaralı yardım masası hattını arayarak ulaşabilecekler.
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                             Emre AKBIYIK
                                                                                                                                                             İl Koordinatörü
 

 
    Cimer