Çankırı İl Koordinatörlüğü

IPARD II 5. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 101 ve 103 tedbirleri için Uygun Harcama Listeleri güncellenmiştir.


 

IPARD II 5. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” tedbirleri için Uygun Harcama Listeleri güncellenmiştir.

Detaylı bilgi için:

https://www.tkdk.gov.tr/Duyuru/ipard-ii-5-basvuru-cagri-ilani-kapsaminda-101-tarimsal-isletmelerin-fiziki-varliklarina-yonelik-yatirimlar-ve-103-tarim-ve-balikcilik-urunlerinin-isle-5655

 

    Cimer