Çankırı İl Koordinatörlüğü

3. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri başvurularında idari bina yapımı hakkında duyuru“Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri başvurularında, 3. Çağrı başvuru döneminden itibaren, “Uygun Harcama Listeleri” ve “Teknik Proje Hazırlama Rehberi”nde de belirtildiği üzere idari bina (ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvaleti de kapsayacak şekilde), bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar için yapılan harcamalar için toplam maksimum uygun harcama tutarı 150.000 TL olarak sınırlandırılmıştır.

Bu kapsamda, idari bina için destek talep edecek başvuru sahiplerinin, idari binayı diğer yapılar ile birleşik olarak değil, ayrı bir yapı olarak planlamaları önerilmektedir. İdari binanın zaruri sebepler nedeniyle yem deposu, makine garajı vb. yapılarla birleşik tek bir yapı olarak inşa edilmesi durumunda, bu yapı için (örneğin; yem deposu+idari bina) yukarıda belirtilen maksimum uygun harcama tutarı uygulanacaktır.

Ayrıca, bu yapı dışında, işletme için bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar vb. yapılması planlanmış ise bu yapı (yem deposu+idari bina) ve belirtilen diğer harcamaların (bekçi kulübesi, jeneratör odası vb.) toplamı için yukarıda belirtilen maksimum uygun harcama tutarı limiti uygulanacaktır.

İdari bina toplam brüt büyüklüğü üst sınırı 80 m2 olup, bu sınır her durumda sağlanmalıdır. Kamuoyuna önemle duyurulur.
Cimer